Stavanie máje v Záhorskej Vsi

30.04.2015 17:30

Od 17:30 hod. zahráme v najzápadnejšej obci Slovenska (pred obecným úradom) pri príležitosti stavania máje.