Vystúpenie na Hrubých hodoch v Záhorskej Bystrici

27.08.2016 18:00