Vystúpenie na Myjave, uzavretá spoločnosť

02.05.2015 14:00