Vystúpenie na plese v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici

22.01.2011 21:00

Srdečne Vás pozývame na 18. ročník reprezentačného plesu do spoločenského domu v Záhoskej Bystrici, kde budeme hrať na počúvanie, do spevu i tanca.