Vystúpenie s FS Bezanka v DK Zrkadlový háj

22.02.2013 19:00

FS Bezanka vystúpi 22. februára o 19.00 v DK Zrkadlový háj so slávnostným programom "A tak šiel čas...". Spolu s Bezankou, FS Burinka a mužskou speváckou skupinou bývalých členov Bezanky sa predstaví aj naša ľudová hudba. Srdečne Vás pozývame.

https://www.kzp.sk/dom-kultury-zrkadlovy-haj/podujatie/fsbezanka