Vystúpenie v Pezinku

28.05.2011 12:00

Vystúpenie na majálese organizovanom spoločnosťou Víno Matyšák. Viac informácii na:

https://www.vinomatysak.sk/start/data/novinky/majales_a_juniales.jpg?language=1