Video ukážky z našich vystúpení

 

Za našíma humnama, V lesi ftáček

11. december 2014, Záhorská Bystrica

Nebyu sem doma..., Za stodolkú...

11. december 2014, Záhorská Bystrica

Čí je to rolička..., Na šaštínskej veži..., Podže dívča...

11. december 2014, Záhorská Bystrica

Široká cestička

18. december 2012, Záhorská Bystrica

Prečo tak pozde, krásna pani

18. december 2012, Záhorská Bystrica

Tak nekonečne krásna

18. december 2012, Záhorská Bystrica

Cigá nska pies eň a ta nec

13. december 2011, Záhorská Bystrica

Cigánske t ance z Kendíc

13. december 2011, Záhorská Bystrica

Kopanic e, kopanice

13. december 2011, Záhorská Bystrica

Páči sa mi,  páči

13. december 2011, Záhorská Bystrica

Brnkaná po kopaničiarsky

13. december 2011, Z áhorská Bystrica

Neseme vám koledu

7. december 2010, Záhorská Bystri ca

A-mol čardáš

7. d ecember 2010, Záhorská Bystrica

Ludia povedajú

7. decemb er 2010, Záhorská Bystrica

Klenovské spod Vepra

7. december 2010, Z áhorská Bystrica

Tance z Kamienky

7. december 2010 , Záhorská Bystrica

Ludia povedajú

11. november 2010, S lovenský rozhlas

Píšťalkový

11. november 2010, Slovenský rozhlas

Kokavské ľudové melódie

11. november  2010, Slovenský rozhlas